-->

Att fiska i Vittsjö

Att fiska i Vittsjö
Av Henrik Bengtsson 

Inledning

Jag heter Henrik Bengtsson och har bott hela mitt liv i Gundrastorp, men har på senare år svikit och flyttat till Vittsjö. Jag har under 15 år sportfiskat intensivt i Vittsjö med omnejd och genom detta intresse samlat på mej en hel del erfarenhet vad gäller fiske i och kring denna ort.

Artrikedom

 Vittsjöns sjösystem har ett rikt naturliv med en rad häckande fågelarter. Bland annat häckar här årligen ovanliga fåglar som fiskgjuse och storlom, som på senare år har försvunnit från de flesta av Sveriges sjöar. Även grågås och kanadagås häckar på öar och stränder och blivit mycket talrik. Särskilt på våren kan stora flockar ses på åkrar och hagar i byn.

Vad gäller fisklivet i sjöarna har småfisken gått tillbaka en del de senaste åren, en anledning sägs vara gösens framfart men det kan även vara vattenmiljön som försämrats något. Meningarna går isär i denna fråga då kräftan som är kräsen med vattenkvaliteten växt till en stark stam på senare tid.

Fiska i Vittsjö

Som sportfiskare har du stora möjligheter att få ta del av artrikedomen i sjöarna.
Du har inte mindre än 13 fiskarter att fiska efter.

Följande fiskarter finns i systemet:

Gädda, Abborre, Braxen, Sutare, Mört, Löja, Lake, Ål, Sarv, Gärs, Gös, Karp och Björkna

Det finns inte mindre än 11 sjöar och 2 vattendrag att testa lyckan i. På fiskekortet som gäller för området är det tillåtet med spinn, mete, pilk och 10 st angeldon. Fiskekorten i Vittsjö är billiga, det bästa är ju att pengarna går tillbaka till sjön i form av utsättningar med mera. Mer information om priser och tel nr. finns nedan.

Sportfisketurism

Den mest betydande fisken för sportfisket har ju helt klart karpen blivit. Ingen fisk blir så stor snabbt och kämpar som karpen gör. Att den dessutom är svårfångad och svår att överlista gör ju inte saken sämre. Vittsjön har en kraftig stam av karp, en av Sveriges bästa sjöar och finns omnämnd i alla fisketidskrifter som ett mycket bra vatten att fiska karp i. Detta fiske kommer att öka under årens lopp, vilket är bra för fiskekortsförsäljning, affärer mm. Karpfisket är hållbart även i framtiden då karpfiskare är mycket måna om fiskets fortlevnad i sjön. All karp släpps tillbaka oskadda efter avkrokning. vilket betyder att det inte blir något uttag ur sjön. Alltså kan stora exemplar föröka sig och bli större till året efter tex. Vilket jag själv tycker är helt lysande! 

Kräftfiske

Vi har de senaste åren fått ta del av det fina kräftfisket i sjön. Då kräftpesten slog med full kraft i slutet av 80 talet försvann alla flodkräftor från vattnen kring Vittsjö. Beskedet kom som en chock för vittsjöborna, då kräftfisket är mycket populärt. Några år senare beslöt Fiskevårdsområdet att utplantering av signalkräfta skulle utföras, man fick även klartecken från Länsstyrelsen att börja utplanteringen.

Medlemmarna i fiskevårdsområdet har gjort ett mycket fint jobb med utplanteringarna och skötseln. Fångstkurvan går stadigt uppåt med fler och större kräftor! På klena områden stödplanteras det fortfarande ut signalkräfta. Nu finns kräftan i hela Vittsjön och verumsån fram till fallet i Stavshult. Det finns även lokala små bestånd i Ramsjön och Pickelsjön som antagligen har vandrat från Vittsjön och uppströms. Länsstyrelsen tillåter inga fler utsättningar i övre sjösystem för utom Lehultssjön.

Vad gäller kräftfisket i sjön gäller strikta regler. Fiske endast tillåtet av markägare och fastigheter tillhörande Vittsjö by. 2003 fångades 12172 kräftor varav 4444st gick till retur. Man är mycket lyckligt lottad att ta del av denna fest.
Anmälningar för deltagande i kräftfisket görs till Claes Ruderstam tel.0451-228 84 eller Jan Johansson på tel 0451-22641.

Länkar och info

 Kontakta gärna mej om det gäller fisketips eller medlemskap i fiskeklubben mm.  

 

Tomas Nilsson ordf. Tel: 0451-22113, 070-868 24 44
E-post

Henrik Bengtsson sek. Tel: 0451-22295, 070-523 70 35
E-post:
henrik@gundrastorp.se

 

 

 

Vittsjö Nya Fiskevårdsområdes hemsida