I sammarbete med:

Helsingborgs Vinhus

Vittsjö Nya FVO

Vi är ett mångsysslande företag med en stark lokal anknytning.

Våra tjänster

Gundrastorps Service tar bland annat hand om Internet-domänen gundrastorp.se där vi erbjuder boenden i byn med omnejd en möjlighet att ha e-post och hemsidor med lokal förankring.
Vi arbetar aktivt för en uppkopplad landsbygd och försöker driva på utvecklandet av bättre kommunikationslösningar i vår hembygd.

Om Gundrastorp

Gundrastorp ligger i den östra delen av Vittsjö socken. Här har det funnits bosättningar ända sedan stenåldern. I början av 1500-talet bestod byn av fyra gårdar som under 1600-talet delades i två delar vardera.

Gundrastorp spelade en central roll i snapphanarnas kamp. En av de mest framträdande snapphanarna från Gundrastorp var lille Jon som var ledare för ett 30-man starkt band. De var ofta uppe i Småland och rövade oxar, kor, hästar, säd, gods och pengar. Lille Jon erkände när han ställdes inför rätta ett antal kidnappningar, lemlästningar och mord.

På 1700-talet brann det vid fyra olika tillfällen i byn. 1729 brann fyra gårdar ner till grunden, 1748 brann två gårdar, 1795 en gård och 1796 två. Under 1800-talet var det den folkrikaste byn i socknen och också, med sina cirka 1000 hektar (varav ungefär hälften skog), en av de större till ytan. Vid denna tid kunde man räkna till närmare 40-talet torp, de flesta belägna ute i skogarna kring byn.

I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet lades de flesta torpen ner och revs. Några friköptes dock och bildade egna brukningsdelar. Under denna period förekom det också styckning av ett antal gårdar. Genom dessa friköp och styckningar kom Gundrastorp att, kring 1910, ha närmare ett 30-tal mindre och större hemman.

Under hösten 1929 kom elektriciteten till byn. En stor nyhet som ledde till att många fotogenlampor, lysestickor, stearinljus och karbidlampor slocknade. Telefonen kom i slutet av 30-talet.

1939 började ett antal äldre bönder fundera på att pensionera sig. Ett tiotal gårdar på sammanlagt cirka 400 hektar köptes av samma person, Sven Wennerth, som kom att ha stor inverkan på byn under cirka 25 år. Ett 50-tal arbetstillfällen skapades då det anlades bland annat handelsträdgård, sågverk, fabrik för tillverkning av isoleringsplattor av träull, kafé och restaurang.

1962 förändrades bilden av Gundrastorp. Då såldes en jordbruksfastighet till fritidsbolaget Skärgårdstomter AB. Markområdet uppdelades till bebyggelse av fritidshus. 72 tomter styckades ut och dessa har därefter bebyggts för fritids- eller permanent boende.

Faktauppgifter hämtade från: T o m 1800-talet: Vittsjöboken av Claes Ruderstam (ISBN:91-89336-06-02)

1900-talet: Berättat av Bertil Persson, Gundrastorp